Despre proiect

 

Care este scopul nostru?

Să încurajeze integrarea orizontală și cooperarea transfrontalieră între universități, instituții și întreprinderi pentru a oferi inițiative comune în materie de ocupare a forței de muncă și programе educaționalе comunе pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și contribuție la integrarea pieței forței de muncă în zona transfrontalieră prin promovarea acestor inițiative în zonă.

Rezultate asteptate

0
inițiative care activează mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră
0
participanții la inițiative comune locale de muncă și programe comune de formare
0
participanții în sisteme educaționale comune de sprijin pentru angajarea tineretului, oportunități de educație
 

Când și unde se întâmplă?

- Data de începere: 04.05.2017
- Data de încheiere: 03.11.2018
- Durata: 18 luni
- Jud. Călărași, România
- Reg. Silistra, Reg. Ruse, Bulgaria

Enter Your Text

Care este bugetul?

Bugetul total al proiectului:
594.246,26 euro, din care 505.109,33 din Fondul European de Dezvoltare Regională

Enter Your Text

Activitatile proiectului:

INTEGRARE
 


Încurajarea integrării și a cooperării între părțile interesate - 5 reuniuni ale unui grup de lucru colaborativ.

BAZĂ DE DATE
COMUNĂ


Baza de date comună de informații complete pentru a activa mobilitatea forței de muncă - Ghidul pentru ocuparea forței de muncă și mobilitatea "

INFORMAȚIE
GLOBALĂ


Furnizarea de informații complete și oficiale privind căile de carieră și mobilitatea forței de muncă.

STAGII
COMUNE


Asigurarea unui program educațional comun "Căi de carieră pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor" Programul 1 - stagiu comun.

COMPETENȚE
LINGVISTICE


Asigurarea unui sistem educațional comun "Căi de carieră pentru mobilitatea tinerilor în muncă": Programul 2 - Competențe lingvistice.

TRAINING PENTRU
ANTREPRENORI


Punerea la dispoziție a unei scheme comune privind mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor Programul 3 – Antreprenoriat.

ORGANIZARE
TÂRGURI DE JOBURI


Furnizarea de informații privind inițiativele comune de ocupare a forței de muncă - Organizarea și elaborarea de târguri de locuri de muncă.

PUBLICITATE
 


Publicitate și informare -
2 conferințe; foldere, tricouri, rulouri; Ghidul pentru ocuparea forței de muncă și mobilitatea broșurilor - "Gata să fii mobil"; capace; postere; broșuri; notebook-uri