Parteneri

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, România – Lider de proiect
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București este rezultatul unui parcurs academic, științific și administrativ susținut de marile nume ale învățământului și științei agronomice din România, care a debutat cu prima Școală Agronomică din România.

Misiunea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București este educația și cercetarea științifică, formarea de experți cu înaltă calificare în domeniile centrale ale pieței muncii, respectiv: științe inginerești și științe biologice.
Domeniile de studiu acoperite de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București sunt: Agronomie, Biologie, Silvicultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină Veterinară, Inginerie Alimentară, Inginerie Civilă, Ingineria Mediului, Geodezie, Biotehnologii, Inginerie Aplicată, Inginerie și Management în agricultură și dezvoltare rurală.

Universitatea are spații alocate activității de cercetare științifică. Finanțarea cercetării științifice este obținută în principal prin proiecte câștigate în competiții naționale și internaționale.
Este de remarcat faptul că studenții provin în 72% din mediul rural.

Vizitati site-ul
Universitatea din Ruse “Angel Kanchev” – Sucursala Silistra
Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse – Filiala Silistra este o structură educațională acreditată, viziune care constă în pregătirea unor specialiști de înaltă calificare pentru dezvoltarea durabilă a regiunii și introducerea de inovații în educație și servicii.
Studenții din filială sunt instruiți în:
1. Programe de licență pentru specialități pedagogice și tehnice: Pedagogia predării limbilor străine și a limbilor străine (engleză, franceză, română), Pedagogia fizică și informatică, Ingineria automobilelor și Ingineria electrică.
2. Programe de masterat: Tehnologii educaționale moderne în grădiniță și școală primară, Tehnici de comunicare și abilități pedagogice, Prevenirea pedagogică a criminalității și practici de probațiune.
3. Programe de doctorat în domeniul limbii bulgare pentru obținerea diplomei de învățământ și științific DOCTOR.
4. Programul european pentru educație Erasmus +. Se realizează mobilitatea studenților și a lectorilor cu universități din Spania, Maroc și Turcia.
Vizitati site-ul
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură – Călărași
CCIA Călărași este o entitate juridică apolitică, nonprofit, nonprofit, autonomă, non-guvernamentală, creată pentru a reprezenta, apăra și sprijini interesele membrilor săi și a comunității de afaceri.
În conformitate cu Statutul, CCIA Calarasi are următoarele atribuții principale: reprezintă și susține interesele agenților economici; colaborează cu instituții similare din străinătate și cu reprezentanțele lor din România; asistență specializată în materie de drept comercial și arbitraj în litigiile comerciale; sprijină identificarea și promovarea proiectelor economice, financiare și de investiții ale operatorilor economici pe care îi elaborează, la cerere, diverse studii; organizează misiuni de afaceri în străinătate, simpozioane, seminare pentru oameni de afaceri străini din România și pentru oameni de afaceri români în străinătate pentru a menține schimbările economice și comerciale cu alte țări.
Vizitati site-ul
Asociația ACCES – Călărași
The main purpose of Access Association is to Support in all forms of economic, social, multicultural, sporting, multiethnic, religious and multinational cooperation; Sustainable economic and social development; Promoting and popularizing culture in all its forms.

Being a dynamic organization, with the backing of its founding members, the association acts with precision at the level of the cross-border area in Calarasi County and the northeastern region of Bulgaria, intending to expand strategically to neighboring regions in the future.
The association’s efforts are focused mainly on developing, supporting and strengthening partnership activities, informing and training young people, creating collaborative networks between different business sectors, etc. It also aims at identifying and solving community problems by involving citizens dynamically.

Centrul de inovare pentru afaceri INNOBRIDGE
BIC INNOBRIDGE este o organizație de sprijinire a afacerilor, care urmează metodologia, experiența colectivă și aplică know-how-ul Rețelei europene a centrelor de afaceri și inovare (EBN). Este primul și singurul BIC acreditat de către rețeaua EBN din Bulgaria. Este o asociație a ONG-urilor, care se ocupă de inovații și oferă servicii de sprijinire a afacerilor, cum ar fi: instruiri, seminarii, consultări și alte servicii personalizate, în funcție de nevoile specifice, în special pentru tinerii antreprenori și start-up-uri.
BIC INNOBRIDGE are experiență în organizarea diferitelor evenimente, cum ar fi: Conferința privind inovațiile în afaceri, instruiri și ateliere de lucru pentru începători și tineri întreprinzători, care vizează construirea capacităților prin îmbogățirea competențelor în domeniile: Finanțare, Planificare de afaceri, Pătrunderea pe piață etc. A organizat, de asemenea, întâlniri de screening pentru identificarea necesităților antreprenorilor de dezvoltare a ideilor lor și a potențialilor întreprinderi, iar pe baza acestora Centrul a organizat consultări ale antreprenorilor cu experți extrem de specializați în domeniile identificate .
Vizitati site-ul