Vizita de practica in Romania

Viorel Ghita News-ro

In perioada 20 – 26 Noiembrie 2017, studentii din cadrul Universitatii Anghel Kancev, au efectuat vizita de practica in Romania, judetul Calarasi. Dupa sosirea acestora, le-a fost prezentata agenda de lucru, prin care au fost prezentate obiectivele ce le-au vizitat pe parcursul celor 6 zile.

In prima zi, acestia au participat la o sesiune de work shop privind securitatea si sanatatea in munca. Continutul instructajului a fost conform Legii nr. 319/2006: riscuri si masuri, cai de acces si evacuare, instruire SSM, semnalizare SSM, modalitati de actionare la incediu, riscuri specific activitatilor de birou, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoana care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca sau de vizitare a spatiilor de lucru.

In cea de-a doua zi, a practicii a început cu vizitarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Județul Călărași, unde studentii fost întâmpinați de doamna director adjunct Mariana VASILE si inspectorul EURES pentru județul Calarasi, Magda Neculae.

Agentia se ocupa cu gestionarea resurselor umane, cu medierea problemele ocupării, ale formării și perfecționării profesionale, precum și cu protecția șomerilor,

Studenții au participat la prezentarea politicilor de ocupare a forței de muncă, a condițiilor de angajare a străinilor in Romania, a formularelor care trebuie completate in vederea găsirii unui loc de munca. Au fost prezentate metode de informare și consiliere profesională pentru persoanele aflate in căutarea unui loc de munca.

Expertul EURES a  prezentat materiale informative, utile pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, pentru cei care vor să-şi schimbe locul de muncă sau vor să urmeze cursuri de formare profesională pentru piata muncii din spatial European.

Participantii la stagiul de practica au fost foarte interesati de piata fortei de munca din Romania, comparând informațiile primite de la cei doi experți romani cu  conditiile, legislatia si institutiile similare din tara lor.

Ziua de lucru a grupului a continuat cu vizitarea Centrului Regional de Formare pentru Adulti Calarasi.

Directorul adjunct al institutiei, Claudia Popa a facut o prezentare a institutiei   si a activitatii acesteia.

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) Călăraşi se distinge ca o instituţie de interes public, ce are un rol activ în ocuparea forţei de muncă prin serviciile de înaltă calitate pe care le oferă.

Un alt punct pe agenda evenimentului a fost vizita la Primaria Municipiului Calarasi. Aici au fost primiti de viceprimarul Municipiului, Viorel Ivanciu. Acesta a prezentat structura instituitiei, activitatea desfasurata de aceasta pentru dezvoltarea si modernizarea orasului.

Directorul Directiei de Dezvoltare, Luminita Trifu le-a vorbit despre oportunitatile oferite de Fondurile Europene din perioada de programare 2014-2020, precum si de documentele elaborate de Primaria Municipiului Calarasi solicitate in vederea accesarii instrumentelor europene.

In cea de a treia zi a practicii, studentii din Silistra au mers la Consiliul Judetean Calarasi, autoritate publica locala condusa de Presedintele Vasile ILIUTA.

Directorul Directiei de Dezvoltare Regionala si Relatii Externe a prezentat organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.

Managerul Public a prezentat similaritati si diferente intre administratia publica locala din Romania si organizarea administrativa din Republica Bulgaria, toate acestea cu ajutorul studentilor.

Avand in vedere ca Judetul Calarasi este cu profil economic preponderent agricol, grupul de studentii au fost dusi sa viziteze ferma  ILYA AGRO, PROD CARN ILIUTA si Consortiul pentru dezvoltare rural Vilcelele.

Vizita la SC DENCAR SRL– firma cu profil agricol, condusa de Denisa Ciulinaru, care are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase. Administratorul a facut cu studentii un tur al fermei, prezentandu-le utilaje, depozitele si spatiile de lucru ale firmei.

In ziua a patra, studentii au avut ocazia sa efectueze urmatoarele vizite: Vizita la SC MEDIA AGROFARM JEGALIA – tânăr antreprenor de success. Firma producatoare de produse lactate (branzeturi, cascaval, urda).

Vizita la SC Artex Conf SRL – Catalina Badea – tânăr antreprenor de succes (firma recent infintata avand ca obiect de activitate confectiile textile – creatii proprii). Baden11 vrea sa se pozitioneze in industria fashion ca un brand tanar cu o identitate indrazneata.

Visita la SC MEDIA PRINT SRL – tipografie si editura. Inființată în anul 1994, tipografia MEDIAPRINT oferă servicii tipografice offset și digitale. Aici studentiii au fost intampinati de proprietarul firmei Aurelia Ion, care le-a prezentatat fluxul complet de la pregatirea matritei pana la tiparirea produsului.

Ziua a 5-a, a fost dedicata domenului educational prin vizite la urmatoarele licee din municipiul Calarasi:

Vizita la Liceul Tehnologic Dan Mateescu Călăraşi – invatamantul dual si professional.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic, organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică.

Asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici.

Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

Vizita la Colegiul Stefan Banulescu Calarasi

Colegiul are in planul de invatamant probate urmatoarele domenii:

Filiera vocațională: Profilul: Pedagogic, Profilul: Arte vizuale, Profilul: Muzică, Profilul real – Specializarea: Ştiinţe ale naturii.

Filiera tehnologică – Profilul: Servicii – Specializarea: Tehnician în gastronomie.

Învăţământ profesional de 3 ani – Industrie alimentara si Alimentație.

Programul “A doua șansă” – Domeniul: Industrie alimentară.

In ultima zi a vizitei, studentii de la Universitatea Angel Kanchev au fost invitati la sediul Camerei de Comert Industrie si Agricultura Calarasi. Aici Directorul organizatiei a prezentat activitatea acesteia, proiectele implementate si cele aflate in desfasurare.

Prezentare FLAG –

FLAG „Dunărea Călărăşeană” este persoană juridică romană, de drept privat, cu scop nepatrimonial, independentă, organizată înfiinţată în baza Ordonanţei 26/2000 cu privire la asociţii şi fundaţii. FLAG-ul „Dunărea călărăşeană” a fost înfiinţat ca un parteneriat public-privat, cu parteneri din trei sectoare şi anume: sectorul public, agenţi economici din sectorul pescăresc si asociaţii de pescari şi societatea civilă. Parteneriatul este  constituit din 22 membri.Inmanarea Certificatelor de participare – un moment special cu prilejul finalizării practicii.