Asigurarea unui sistem educațional comun "Căi de carieră pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor", stagiu comun

Viorel Ghita News-ro

În perioada 23-29 octombrie a.c., în cadrul activității A4 -Asigurarea unui sistem educațional comun “Căi de carieră pentru mobilitatea forței de muncă în rândul tinerilor”,  32 studenti ai Filialei Călărași a Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală ce apartine Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București au participat, alături de 20 studenți ai Filialei Silistra a Universității Anghel Kancev din Ruse,  ca grup țintă în cadrul proiectuluiCareer Paths to Youth Labour Mobility”/”Pași în carieră pentru mobilitatea fortei de muncă pentru tineret”,  cod 16.4.2.021., finanțat  prin Programul: INTERREG V-A RO-BG, Axa prioritară-4; Prioritatea de Investitii 1. la un stagiu de 7 zile în Silistra – Ruse pentru programul educațional comun cu tema “Probleme interculturale, legate de ocuparea forței de muncă în zona transfrontalieră Călărași- Silistra”, precum și la vizitele la angajatorii locali din Silistra și Ruse.

Aceștia au avut ocazia să discute față în față cu angajatorii, alți studenți și să trăiască pentru o săptămână în străinătate, toate aceste initiative avand drept scop- creșterea gradului de ocupare a absolvenților de invatamant superior, pe piata transfrontalieră a muncii.

În primele 4 zile ale deplasării în Bulgaria cei 52 de studenți au participat la cursul de  interculturalitate, unde, în baza unei agende destul de încărcate, au efectuat activități individuale și de grup, atât în sala de curs cât și în deplasările prin Silistra. Au aflat despre diferențele culturale dintre bulgari și români pe anumite zone de interes, respectiv: “individualism versus collectivism”, adică modul în care reprezentanții unei culturi se identifică în raport cu ceilalți, își stabilesc propriile scopuri în viață, au sau nu sentimental de apartenență la un grup etc.; “distanța față de putere”, respectiv, modul în care cele două culture accept puterea și inegalitatea- factor ice caracterizează extreme de bine comunitățile, în ansamblul lor; “evitarea incertitudinii”- măsura în care cultura unei societăți permite oamenilor să se simtă confortabil sau incomod în situații nefamiliare, nestrucurate, cu un grad ridicat de risc sau incertitudine; “masculinitate versus feminitate”- diferentele în distribuirea rolurilor în societate; „orientarea în timp”- valorile asociate cu orientarea în timp. De un real interes au fost și informațiile primite privind învățarea pe parcursul vieții, respectiv, cele opt competențe cheie- fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere.

Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilități pentru a se adapta și prospera intr-un mediu aflat în continuă și rapidă schimbare. Informațiile primite în sala de curs precum și în cadrul atelierelor de lucru au condus la realizarea unui portofoliu ce a a stat la baza evaluării competențelor dobândite în perioada de formare. În ultimele două zile ale deplasării în Bulgaria, cei 32 de studenți români au efectuat vizite la agentii economici din Ruse, activitate implementată de Centrul de Afaceri și Inovare din Ruse, partener în cadrul proiectului. Pentru cele două evenimente de formare a competențelor interculturale și pentru experiența practică acumulată în timpul vizitelor la agentii economici, studentii au primit certificate de participare, care vor da acestora un plus de valoare pe piața muncii transfrontaliere și europene.