Documents

COUNTY LABOR FORCE EMPLOYMENT AGENCY, CALARASI

Hiring foreign citizens in Romania

CLASSIFICATION OF EMPLOYEES FROM ROMANIA

PROFESSIONAL TRAINING

Working legislation and work relations

MOBILITY FOR LABOR FORCE

Employment

Health and safety at work

SOCIAL SECURITY FOR MIGRANT WORKERS

Закон за чужденците в Република България

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Правилник за прилагане на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

LEGISLAȚIA PRIVIND MIGRAREA ȘI MOBILITATEA DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ

Адресна карта за чужденец

Азбучен определител на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

Labor Legislation

Safety and Health at Work

Professional Training

Classification of Occupations in Bulgaria

Labor Mobility

Social Security for Migrant Workers