Съвместно студентско мероприятие

Viorel Ghita Новини

По линия на проект “Career Paths to Youth Labor Mobility” N° 16.4.2.021, eMS code:ROBG – 156, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 в гр. Силистра в периода 23.10 – 27.10.2017г. започна провеждането на съвместно студентско мероприятие на тема „ТРАНСГРАНИЧНИ ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЪПРОСИ И РАБОТНАТА ЗАЕТОСТ“с ръководител Г-жа Диана Бебенова. От българска страна участват 20 студента, а от румънска – 32. …

Работна среща на управленските екипи на проекта

Viorel Ghita Новини

На 17 и 18.10.2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се проведе в хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш. Началото на първия ден на работната среща – 17 октомври беше посветено на приемането и регистрацията на участниците. Неформални дискусии и настаняване на участниците от България. …

Начало на курса по румънски език за български студенти от Филиал – Силистра

Viorel Ghita Новини

На 30.09.2017г. в РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал – Силистра по линия на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма INTERREG V-A Румъния – България, започна провеждането на КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК за начинаещи. Мероприятието ще се провежда всяка събота от 9:00 часа в зала 239 …

Работна среща на управленските екипи, състояла се на 27 и 28.09.2017г. в гр. Силистра – България

Viorel Ghita Новини

На 27 и 28.09.2017г. в гр.Силистра се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се проведе в хотел „Виена“ гр.Силистра. Началото на първия ден на работната среща – 27 септември беше посветено на приемането и регистрацията на участниците. Неформални дискусии и настаняване на участниците от Румъния. както и представяне …

Четвърта работна среща 30-31.08.2017 гр. Кълъраш Румъния

Viorel Ghita Новини

На 30 и 31.08 в гр. Кълъраш – Румъния по линия на проект от ТГС: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г. бе проведена 4-та работна среща между екипа на Бенефициент 1, ръководен от проф. д-р Даниела Крецу и този на …

Трета среща на колаборативната група 30-31.10.2017г., състояла се в гр. Русе – Република България

Viorel Ghita Новини

На 30 и 31.10.2017г. в гр.Русе се проведе трета среща на колаборативната група по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156. Темата на събитието е „Младежки трудов пазар и трудова мобилност в трансграничния българо-румънски регион – състояние, предизвикателства, политики и решения“. Мероприятието ще се проведе в хотел „Дунав Плаза“ гр.Русе. Първия ден от конференцията бяха представени и …

Втора работна среща

Viorel Ghita Новини

На 28 и 29 август т.г. в румънския град Кълъраш се проведе втора работна среща по проект от ТГС: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., насочен към младежката безработица. Темата на работната среща бе „Младежка заетост и различия на …

Стартираща конференция в гр. Кълъраш – Румъния

Viorel Ghita Новини

На 30 юни 2017г. в румънския град Кълъраш се проведе стартираща конференция по новия ТГС проект: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., насочен към младежката безработица. В своето приветствие към участниците в конференцията г-н Даниел Драгулин, кмет на Община …

Конференция за стартиране на проекта

Viorel Ghita Новини

На 30 юни 2017 г., бе организирана в Кълъраш, в конферентната зала на кметството градския съвет, Конференция за стартиране на проекта. Бяха поканени представители на местните власти и медиите, студенти, учители и др. Госпожа Проф. Д-р Даниела Крету, ръководител на проекта, представи основните дейности и очакваните резултати от проекта. Представители на партньорските институции представиха също своите организации и техните отговорности …