Пета колаборативна среща

Viorel Ghita Новини

От 15 до 16 февруари 2018г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе петата колаборативна среща по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Темата на събитието е „Определения и ситуации в националните законодателни регламенти в Румъния и България. Културни проблеми“. Мероприятието ще се проведе в конферентната зала на ресторант „Queen” срещу хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш. Първия ден от …

Първо видеоконферентно обучение

Viorel Ghita Новини

На 29.01.2018 Бизнес иновационен център Инобридж организира и проведе първото видеоконферентно обучение  по проект 16.4.2.021 ”Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, eMS код: ROBG – 156, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Проектът се управлява в консорциум с още 4 организации от Румъния и България и цели да подпомогне младите хора да се ориентират по-успешно на пазара на труда, благодарение …

Работна среща, състояла се на 25 и 26.01.2018

Viorel Ghita Новини

На 25 и 26януари 2018г. в гр.Силистра – Република България се проведе работна среща на управлението на екипа в рамките на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Мероприятието ще се проведе в зала 227 на РУ“Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра. Първия ден от работната среща след настаняването и запознаването с домакините се проведе работна сесия, на която …

Среща на съвместния комитет за управление

Viorel Ghita Новини

От 22 до 24 януари 2018г. в гр.Силистра – Република България се проведе среща на съвместния комитет за управление в рамките на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Мероприятието ще се проведе в зала 227 на РУ“Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра. Първия ден от месечната среща на управителния екип бе открит от ръководителя на проекта – Проф. …

Тържествено завършване н а курса по румънски език

Viorel Ghita Новини

На 16.12.2017г. завърши тримесечният курс по румънски език, организиран за студентите от Филиал – Силистра по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156. Под ръководството на д-р Силвия Ангелова от 9:00 до 10:00 се проведе заключителният тест по начално овладяване на езика. В 10:30 се състоя официалната церемония по връчване на сертификатите на участниците. Тя се проведе …

Четвърта колаборативна среща

Viorel Ghita Новини

От 07 до 08 декември 2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе четвъртата колаборативна среща по проект 16.4.2.021 “Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност”,eMS code: ROBG-156. Темата на събитието е “Младите в началото на кариерата – бариери и ограничения. Решения за премахване на бариерите и облекчаване достъпа до пазара на труда в трансграничния регион”. Мероприятието се проведе в хотел …

Посещение-практика в Румъния

Viorel Ghita Новини

Между 20 и 26 ноември 2017 г. студенти от университета „Ангел Канчев“ посетиха  Румъния, окръг Кълъраш. След пристигането им беше представен работен дневен ред, представящ целите, които са посетили през тези 6 дни. В първия ден те участваха в работна сесия по безопасност и здраве при работа. Съдържанието на обучението е в съответствие със Закон №. 319/2006: рискове и мерки, …

Практика по румънски език за групата студенти от Филила – Силистра

Viorel Ghita Новини

От 20 до 25 ноември 2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе практика по румънски език за студентска група от Филиал – Силистра – България по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Групата, състояща се от 20 представители на бъдещи български учители бяха отседнали в хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш. Първия ден от практиката след настаняването и …

Работна среща на управленските екипи

Viorel Ghita Новини

На 16 и 17.11.2017г. в гр.Силистра се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се осъществи във Филиал – Силистра. Първия ден от конференцията бяха представени и разисквани следните въпроси: Нивото на изпълнение на разработените дейности и направените разходи през месец 6 на проекта; Грешки за включване на разходите; …

Осигуряване на обща образователна система "Кариерни пътеки за мобилност на младежката работна сила", съвместно обучение

Viorel Ghita Новини

Между 23 и 29 октомври, в рамките на дейността на А4 – Осигуряване на обща образователна система “Кариерни начини за трудова мобилност сред младите хора”, 32 студенти от клон Калараши на Факултета по мениджмънт, Икономически инженеринг в земеделието и развитие на селските райони от Университета за агрономически науки и ветеринарна медицина Букурещ участваха заедно с 20 студенти от Силистренския филиал …