Пета колаборативна среща

Viorel Ghita Новини

От 15 до 16 февруари 2018г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе петата колаборативна среща по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Темата на събитието е „Определения и ситуации в националните законодателни регламенти в Румъния и България. Културни проблеми“. Мероприятието ще се проведе в конферентната зала на ресторант „Queen” срещу хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш.

Първия ден от петата колаборативна среща след настаняването и запознаването с домакините бе проведено встъпително мероприятие, състоящо се от приветствени слова и кратки резюмета по дейността на съответните участници в проекта. Изявления бяха направени от:

 • Г-н Виорел Гица, представител на НПО ACCES – домакин на петата колаборативна среща;
 • Г-жа проф. д-р Даниела Крецу – ръководител на проекта;
 • Г-н Мариан Драган – ръководител на Търговско – промишлената палата в гр. Кълъраш – Румъния;
 • Г-жа доц. д-р Диана Железова – Миндизова – методист към проекта от страна на РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал – Силистра;
 • Г-жа Стела Дионисиева – представител на НПО „Инобридж“ – Русе – България.

От 14:30 на 15.02.2018 се проведе работна сесия, на която бяха изнесени следните доклади:

 • „Структура, организация и действие на сайта на окръжна агенция за плащания и социална инспекция Калараш“– Ливиу Олтенас – експерт;
  „Социално осигуряване в Република България“– Йорданка Христова – счетоводител на Филиал – Силистра;
 • “Трансгранично социално осигуряване и работа на Здравно Осигурителната Каса на Румъния с емигранти (чуждестранни работници)“– Маринела Балан – юрист-консулт на ЗОК гр. Кълъраш – Румъния (особено интересни дискусии, свързани с конкретни казуси на работещи чуждестранни служители в румънски фирми, както и с осигуряване на семействата им);

„Фондация на гражданите в ЕС на територията на Румъния“ – Даниела Константин, представител на териториалния инспекторат на агенцията по заетостта – гр. Кълъраш – Румъния;

Данъчна система на Република България“ – Пламена Младенова – счетоводен експерт към НПО „Инобридж“ – гр.Русе – България

Втория ден участниците в петата колаборативна среща бяха  запознати с заключителни доклади на тема:

 • „Информационна сесия за специфичното положение на трансграничните работници и работодатели (RO, BG)“-Магдалена Николае от службата по заетостта в Кълъраш – Румъния и Елена Богданова от същата агенция в гр. Русе – България;
 • Регистрация на фирми от чуждестранни граждани в Румъния.“– Виорел Гица от асоциация ACCES– Румъния.

Основно заключение: – Отчетено бе, че в резултат от съвместната работа на групата може да се осъществят конкретни стъпки в синхронизиране на дейностите на институциите от страна на Република България и Република Румъния, изрзяващи се в създаване и поддържане на сайта на проекта – capability-acces.eu, приложението към смартфоните и регулярно поддържане базата данни, свързана със законодателните, финансовите и застрахователните проблеми в областта на трансграничното сътрудничество.