Първо видеоконферентно обучение

Viorel Ghita Новини

На 29.01.2018 Бизнес иновационен център Инобридж организира и проведе първото видеоконферентно обучение  по проект 16.4.2.021 ”Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, eMS код: ROBG – 156, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

Проектът се управлява в консорциум с още 4 организации от Румъния и България и цели да подпомогне младите хора да се ориентират по-успешно на пазара на труда, благодарение на обучителните програми, заложени в неговото изпълнение.

Видеоконферентната сесия бе на тема „Променящата се икономика в Европа и новите възможности за младите хора“ и е част от обучителния модул за предприемачество.

Участници бяха студенти от  Факултет по мениджмънт, икономическо инженерство в селското стопанство и развитие на селските райони – филиал Кълъраш  (Румъния) и ученици от гимназията по икономика и мениджмънт „Елиас Канети“- гр. Русе.

Аудиторията се запозна с две презентации. Едната бе фокусирана върху иновативната професия- специалист хидропоник, нейното развитие през последните 10 години в Европа и възможностите за реализация. Темата предизвика интерес, както и въпроси по отношение на това как младите хора могат да се обучат и реализират в тази професия и дали е възможно развитие на фермерството в трансграничния регион чрез този тип земеделие, а именно хидропонното.

Втората презентация бе на тема „Колаборативна (споделена) икономика и новите форми на заетост“. Участниците бяха запознати с явлението колаборативна икономика и платформите за споделени ресурси.

Видеоконферентното обучение премина при изключително голям интерес и динамична обратна връзка от страна на участниците.

В хода на изпълнение на проекта БИЦ Инобридж ще организира общо 8 видеоконферентни и „face-to-face“  сесии със студенти и младежи от Румъния и България, по време на които те ще имат възможност да получат интересна и актуална информация в сферата на иновативното предприемачество, което се развива в динамичните икономически условия както в световен, така и в регионален мащаб.