Работна среща, състояла се на 25 и 26.01.2018

Viorel Ghita Новини

На 25 и 26януари 2018г. в гр.Силистра – Република България се проведе работна среща на управлението на екипа в рамките на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Мероприятието ще се проведе в зала 227 на РУ“Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра.

Първия ден от работната среща след настаняването и запознаването с домакините се проведе работна сесия, на която бяха обсъдени изпълнението на разработените дейности и направените разходи през деветия месец от проекта. Ръководителят на мероприятието (LB ) посочи на изпълнителя B5 темите за курсове за лидерство и предприемачество и разгледа в съответствие с тях тема на онлайн срещи. По този начин, съвместната икономика, социалното предприятие, услугите “включват”, START бизнес, предприемачество. Ръководителят на проекта възобновява обсъждането на прогнозата за тази дейност по време на проекта, като B5 заявява, че ще може да организира тази дейност през последващия след м.януари 2018г. период. След осъществяването на тази дейност трябва да се достигне индикаторът за 360 студенти.

Беше уговорено през м. Февруари 2018г. да се организира петата среща на колаборативната група в гр. Кълъраш – Република Румъния в периода 14 – 15.022018г. Попредложение на ръководителя на проекта и със съгласието на останалите участници бе взето решение за провеждане на информационно събитие на 26 – 27.02.2018г. в гр. Кълъраш – Република Румъния. На него ще бъдат демонстрирани възможностите на специално направения за проекта сайт – http://capability-acces.eu/, както и приложението към мобилните телефони, свързано с получаване на информация относно проекта „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“.

Темата на добавката беше възобновена, като всеки от партньорите бе помолен да работи, според пощата, изпратена от LB през предходния месец. Всички партньори трябва да споделят своите разходи за всяка дейност, в която се нуждаят от преводачески услуги и да поемат сумите, изразходвани досега за дейността Т1.

Втория ден участниците в работната среща проведоха заключителна сесия, на която ръководителят на проекта изтъкна дейностите, които трябва да бъдат изпълнени от всеки партньор през 9-ия месец от проекта, подчертавайки отговорностите на всеки партньор и значението на спазването на крайните срокове за изпълнение и подаване на исканата информация. По този повод ръководителят на проекта поиска реално прехвърляне на сумите, които трябва да бъдат отчетени за периода 5, като се обърне внимание на основните последици в партньорските бюджети, когато сумите, отчетени в началото на проекта, не се изразходват за половината от периода на изпълнение.