Среща на съвместния комитет за управление

Viorel Ghita Новини

От 22 до 24 януари 2018г. в гр.Силистра – Република България се проведе среща на съвместния комитет за управление в рамките на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Мероприятието ще се проведе в зала 227 на РУ“Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра.

Първия ден от месечната среща на управителния екип бе открит от ръководителя на проекта – Проф. д-р Даниела Крецу, която благодари на партньорите за дейностите през декември и накратко обобщи важните дейности, постигнати до 31.12.2017. По този начин ръководителят на проекта благодари на партньорите от групата B2 и B3 за участието им в стажантската дейност с целевата група български студенти, извършена в Румъния, Калараш.

Следващата точка от дневния ред бе представянето на доклада за период 5, съответно 04.12.2017-03.01.2018 г., за който Проф. д-р Даниела Крецу обърна внимание на спазването на крайните срокове. В информационната система до тази дата не всички партньори са изготвили Доклада на партньорите за периода 4. Тя подчерта, че забавянето при генерирането, изготвянето и подаването на периодични отчети води до забавяне на посещенията, сертифициране на разходите и консолидирани доклади за всеки проект. Ръководителят на проекта повтари искането, изразено във всички други заседания на ръководството, за спазване на крайните срокове и исканията, наложени на проекта. Тя също така помоли всеки партньор да отговори на исканията за описание на дейността и на всеки от разходите, записани в ИТ системата за отчетния период.

Втория ден участниците в срещата на съвместния комитет за управление започна с дискусии по писмото за изясняване CBC RO no. 20244 / 19.12.2017 г. относно консолидирания доклад 1.1 Ръководителят на проекта заяви, че това писмо е изпратено на всички партньори с искане за предоставяне  мотивите на партньорите за всеки разход, посочен в писмото, за разясняване от всеки партньор.

Следващата тема бе уебсайтът на партньор B4, курс по български език, който е отговорен за партньор B4 и VCC и курс за реално време, свързан с партньор B5. Уеб сайтът, както се посочи от Председателя на Асоциацията ACCES, е изграден, като партньорът очаква от LB, B2, B3 и B5 описанието на партньорската институция в рамките на проекта. В4 също така работи върху създаването на база данни за изпълняваните досега дейности и фотографии, направени на всички срещи. Посочи се, че има стъпки за закупуване на домейна за хостване и публикуване. По отношение на курса по български език за румънските студенти в целевата група, академичния състав, партньорите, неправителствените организации от бизнеса и обществените институции, които подкрепиха изпълнението на проектните дейности, мениджърът на проекта иска от В5 да започне през януяри 2018, така че да се спази графиката на проекта. Председателят на Асоциацията на ACCES, който присъстваше на дискусиите, подкрепи старта на курсовете през януари 2018 г. с две серии (от 3-те), които ще бъдат организирани в Румъния.

През третия ден участниците в срещата проведоха заключителна сесия на тема: „Дейности, които трябва да бъдат изпълнени от всеки партньор до следващото заседание на Съвместния управителен комитет.“