Първо видеоконферентно обучение

Viorel Ghita Новини

На 29.01.2018 Бизнес иновационен център Инобридж организира и проведе първото видеоконферентно обучение  по проект 16.4.2.021 ”Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“, eMS код: ROBG – 156, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България. Проектът се управлява в консорциум с още 4 организации от Румъния и България и цели да подпомогне младите хора да се ориентират по-успешно на пазара на труда, благодарение …

Работна среща, състояла се на 25 и 26.01.2018

Viorel Ghita Новини

На 25 и 26януари 2018г. в гр.Силистра – Република България се проведе работна среща на управлението на екипа в рамките на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Мероприятието ще се проведе в зала 227 на РУ“Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра. Първия ден от работната среща след настаняването и запознаването с домакините се проведе работна сесия, на която …

Среща на съвместния комитет за управление

Viorel Ghita Новини

От 22 до 24 януари 2018г. в гр.Силистра – Република България се проведе среща на съвместния комитет за управление в рамките на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.Мероприятието ще се проведе в зала 227 на РУ“Ангел Кънчев“ – Филиал Силистра. Първия ден от месечната среща на управителния екип бе открит от ръководителя на проекта – Проф. …