Тържествено завършване н а курса по румънски език

Viorel Ghita Новини

На 16.12.2017г. завърши тримесечният курс по румънски език, организиран за студентите от Филиал – Силистра по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156. Под ръководството на д-р Силвия Ангелова от 9:00 до 10:00 се проведе заключителният тест по начално овладяване на езика.

В 10:30 се състоя официалната церемония по връчване на сертификатите на участниците. Тя се проведе в зала 227, която бе оборудвана с нова компютърна техника, мултимедийна система и мебелировка със средства от проекта и бюджета на Филил – Силистра. От румънска страна да връчи документите бе дошъл Г-н Виорел Гица заедно със съпругата си. Много любезно той изтъкна, че познанието на чужд език е особено важно в днешно време, защото дава допълнителни възможности за реализация на притежаващите това умение. Г-н Виорел Гица съвсем уместно забеляза, че за тази част от Европейския Съюз владеенето и на български и на румънски език е изключително ползотворно при осъществяване на съвместни бизнес инициативи от двете страни на река Дунав.

След него приветствено слово произнесе доц. д-р Теменужка Богданова – Директор на Филиал – Силистра. Тя наблегна основно на ангажираността на младите хора, в частност на студентните от местното Висше учебно заведение, при овладяването на езикови умения, прехвърлящи комуникационни мостове в общуването между съседните народи. Доц. Богданова сподели, че ръководствата на Филиал – Силистра и на Русенския Университет „Ангел Кънчев“ твърдо се обвързват да създадат съвременна и високотехнологична база за осъществяване на основните насоки в проекта за Трансгранично Сътрудничество между България и Румъния.

Накрая с топло пожелание към участниците в курса се присъедини и доц. д-р Диана Железова – Миндизова – методист към настоящия проект. Тя похвали старанието и любознанието на младите хора, като заяви, че Русенсият Университет и Филиал – Силистра винаги ще поощряват стремежа на студентите към нови познания като ще го подкрепят с цел процесът да продължи и след завършване на определен етап от следването.