Четвърта колаборативна среща

Viorel Ghita Новини

От 07 до 08 декември 2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе четвъртата колаборативна среща по проект 16.4.2.021 “Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност”,eMS code: ROBG-156. Темата на събитието е “Младите в началото на кариерата – бариери и ограничения. Решения за премахване на бариерите и облекчаване достъпа до пазара на труда в трансграничния регион”. Мероприятието се проведе в хотел “Кълъраш” гр.Кълъраш.

Първия ден от практиката след настаняването и запознаването с домакините се проведе работна сесия, на която ще бъде изнесени следните доклади:

  • Активни мерки за заетост на младите хора чрез публичната служба по заетостта – Мариана Василе – Агенция по заетостта на окръг Калъраш;
  • Насърчаване на дуалното образование в Румъния – Олимпий Мойсеску – Окръжен училищен инспекторат Калараш;
  • Продължаващо професионално обучение – инструмент за улесняване на достъпа до пазара на труда – Клаудиу Попа – Регионален учебен център за възрастни Кълъраш;
  • Младите в началото на кариерата – бариери и ограничения – Силвия Мандруцеску – Търговска, промишлена и селскостопанска камара Калараш.

Втория ден участниците в четвъртата колаборативна среща се запознаха с дейността и обезпечеността на гимназията, специализирана в областта на дуалното обучение – “Дан Матееску” – Кълъраш – Румъния, състоящи се от:

  • Представяне на дуалната учебна дейност;
  • Посещаване зали и лаборатории в гимназията;
  • Заключения – дискусии, въпроси, разяснения по отношение на дуалното обучение и н еговите ососбености в трансграничния регион Кълъраш / Силистра.