Тържествено завършване н а курса по румънски език

Viorel Ghita Новини

На 16.12.2017г. завърши тримесечният курс по румънски език, организиран за студентите от Филиал – Силистра по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156. Под ръководството на д-р Силвия Ангелова от 9:00 до 10:00 се проведе заключителният тест по начално овладяване на езика. В 10:30 се състоя официалната церемония по връчване на сертификатите на участниците. Тя се проведе …

Четвърта колаборативна среща

Viorel Ghita Новини

От 07 до 08 декември 2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе четвъртата колаборативна среща по проект 16.4.2.021 “Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност”,eMS code: ROBG-156. Темата на събитието е “Младите в началото на кариерата – бариери и ограничения. Решения за премахване на бариерите и облекчаване достъпа до пазара на труда в трансграничния регион”. Мероприятието се проведе в хотел …