Посещение-практика в Румъния

Viorel Ghita Новини

Между 20 и 26 ноември 2017 г. студенти от университета „Ангел Канчев“ посетиха  Румъния, окръг Кълъраш. След пристигането им беше представен работен дневен ред, представящ целите, които са посетили през тези 6 дни.

В първия ден те участваха в работна сесия по безопасност и здраве при работа. Съдържанието на обучението е в съответствие със Закон №. 319/2006: рискове и мерки, пътища за достъп и евакуация, обучение по SSH, сигнализация за БЗР, начини за действие при пожар, специфични рискове за офис дейности, така че те да не се излагат на опасност от нараняване или професионално заболяване както от собственото си лице друго лице, което може да бъде засегнато от действията или пропуските си по време на посещението на работното място или на работното място.

На втория ден практиката започна с посещението на Агенция за заетост на окръг Калараши, където учениците бяха посрещнати от заместник-директора Мариана ВАСИЛЕ и инспектора на EURES за окръг Кълъраш, Magda Neculae.

Агенцията управлява управлението на човешките ресурси, посредничи по професионални въпроси, обучение и професионално развитие, както и защита на безработните.

Учениците участваха в представянето на политиките по заетостта, условията за наемане на чужденци в Румъния, формулярите за попълване, за да си намерят работа. Бяха представени методи за информация и професионално консултиране за търсещите работа.

Експертът на EURES представи информационни материали, които са полезни за хора, търсещи работа, за тези, които искат да сменят работата си или искат да посетят курсове за професионално обучение за европейския пространствен пазар на труда.

Практикуващите бяха много заинтересовани от румънския пазар на труда, сравнявайки информацията, получена от двамата румънски експерти, с условията, законодателството и подобни институции в тяхната страна.

Работният ден на групата продължи с Центъра за обучение на възрастни в Кълъраш.

Заместник-директорът на институцията Клаудия Попа направи презентация на институцията и нейната дейност.

Регионалният център за професионално обучение за възрастни (CRFPA) Calarasi се отличава като институция от обществен интерес, която има активна роля в заетостта чрез висококачествените услуги, които предлага.

Друга точка в дневния ред беше Община Кълъраш. Тук те бяха приети от заместник-кмета Виорел Иванчиу. В него е представена структурата на института, развитата от него дейност за развитието и модернизацията на града.

Директорът на дирекция „Развитие“ Луминита Трифу разказа за възможностите, предлагани от европейските фондове през програмния период 2014-2020 г., както и за документите, изготвени от кметството на Кълъраш, за да получат достъп до европейските инструменти.

На третия ден от практиката учениците от Силистра отидоха в Окръжния Съвет на Окръг Кълъраши, местен публичен орган, ръководен от президента Василе Илиуца.

Директорът на отдела за регионално развитие и външни отношения представи организацията и функционирането на специализирания апарат на окръжния съвет.

Публичният мениджър представи сходства и различия между местната публична администрация в Румъния и административната организация в Република България, всички с помощта на студентите.

Като се има предвид, че окръг Калараши е предимно селскостопански, групата от студенти е взета да посети фермата ILYA AGRO, PROD CARN ILIUTA и Vilcelele Rural Development Consortium.

Посещение на SC DENCAR SRL – селскостопанско предприятие начело с Дениса Цюлинару, чиято основна дейност е отглеждането на зърнени култури (с изключение на ориз), бобови растения и маслодайни семена. Мениджърът направи обиколка на фермата с учениците, като представи тяхното оборудване, складове и работно пространство.

На четвъртия ден учениците имаха възможност да направят следните посещения: Посещение на SC MEDIA AGROFARM JEGALIA – млад успешен предприемач. Фирма за производство на млечни продукти (сирене, сирене, урда).

Посещение на SC Artex Conf SRL – Каталина Бадеа – млад успешен предприемач (наскоро основано дружество, което има за цел да произвежда текстилни облекла – собствени творения). Baden11 иска да се позиционира в модната индустрия като млада марка със смела идентичност.

Посещение на SC MEDIA PRINT SRL – печатница и издателство. Създадена през 1994 г., печатница МЕДИАПРИНТ предлага офсетни и дигитални услуги. Тук учениците бяха посрещнати от собственика на Аурелия Йон, който представи пълния поток от подготовката на матрицата към печата на продукта.

Ден 5 беше посветен на образователната сфера чрез посещения на следните гимназии в Калараш:

Посещение на Технологичната гимназия “Дана Матееску Калараси” – двойно и професионално образование.

Двойното образование е форма на организация на професионалното и техническо образование, организирана по инициатива на заинтересовани икономически оператори, като потенциални работодатели и партньори в практиката.

Осигурява увеличени възможности за образование и обучение, основани на договор за партньорство и индивидуални договори за обучение, чрез практическо обучение, организирано под основната отговорност на икономическите оператори.

Икономическите оператори осигуряват практическото обучение на студентите, стипендиите на нивото на отпуснатите от публичните средства и други разходи за качествено образование на студентите;

Посещение на Колежа на Стефан Банулеску в Калараси

Колежът има следните предмети в учебната програма:

Професионален клон: Профил: Педагогически, Профил: Визуални изкуства, Профил: Музика, Реален профил – Специализация: Природни науки.

Технологична линия – Профил: Услуги – Специализация: Техник в гастрономията.

3 години професионално образование – хранително-вкусова промишленост.

Програма за втори шанс – домейн: хранително-вкусова промишленост.

В последния ден на посещението студентите от университета Ангел Кънчев бяха поканени в Търговско-промишлената палата и земеделието Кълъраш. Тук директорът на организацията представи работата й, реализираните проекти и текущите.

Представяне на FLAG

ФЛАГ “Каларасиан Дунав” е румънско юридическо лице, частно право, не-родово, независимо, организирано, основано на Наредба 26/2000 за асоцииране и фондации. МИРГ „Карпатски Дунав“ беше създадена като публично-частно партньорство с партньори от три сектора, а именно публичния сектор, операторите в сектора на рибарството и сдруженията на рибарите и гражданското общество. Партньорството се състои от 22 члена.Предаване на сертификати за участие – специален момент в края на практиката.