Практика по румънски език за групата студенти от Филила – Силистра

Viorel Ghita Новини

От 20 до 25 ноември 2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе практика по румънски език за студентска група от Филиал – Силистра – България по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Групата, състояща се от 20 представители на бъдещи български учители бяха отседнали в хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш.

Първия ден от практиката след настаняването и запознаването с домакините се проведе работна сесия, на която бе изнесен доклад:

 • Защита на труда- Флорин Петре.

Втория ден участниците в практическите занятия по румънски език бяха запознати със следните презентации:

 • Представяне на политиките за заетост, условията и формулярите, които трябва да бъдат попълнени; Информация и професионално консултиранеМариана ВАСИЛЕ – Агенция за заетостта на окръг Калъраш;
 • Представяне, мисия, курсове, избор на студенти, възможности за завършилите обучение – Роксандра Прика – Регионален учебен център за възрастни Кълъраш;
 • Представяне на институциите, възможности за градско развитие – Виорел Иванчиу – Кметство Кълъраш.

Третия ден участниците в практическите занятия по румънски език посетиха следните обекти на територията на община Кълъраш:

 • Общински съвет – Кълъраш – Представяне на институцията– Василе Илюта;
 • Посещение фермата ILYA AGRO;
 • Посещение на ПРОД КАРН ИЛЮТА –  Консорциум за развитие на селските райони във Вилцелеле;
 • Посещение на ДЕНКАР.

Четвъртия ден участниците в практическите занятия по румънски език се срещнаха с изтъкнати млади предприемачи на община Кълъраш:

 • Посещение на MEDIA AGROFARM JEGALIA – успешен млад предприемач;
 • Посещение на В11 – Каталина Бадеа – успешен млад предприемач (облекло).

Петия ден участниците в практическите занятия по румънски език посетиха изявени средни учебни заведения в община Кълъраш:

 • Посещение – Гимназия „Дан Матееску“ – Представител на Дуалното образование;
 • Посещение на гимназия „Стефан Банулеску“ –Един от успешни проекти по специализирано обучение;
 • Посещение на MEDIAPRINT (печатница и издателска къща)

Шестия ден участниците в практическите занятия по румънски език се срещнаха с представители на различни асоциации, резидиращи на територията на община Кълъраш:

 • Среща с Мариан Драган – президент на Търговско-промишлена палата;
 • Среща с Пандеа Николае – президент на Румънска Асоциация на Общините;
 • Заключения – дискусии, въпроси, разяснения по отношение на бизнес средата, пазара на труда, съответните сфери на дейност в трансграничния регион Кълъраш / Силистра.