Работна среща на управленските екипи

Viorel Ghita Новини

На 16 и 17.11.2017г. в гр.Силистра се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се осъществи във Филиал – Силистра.

Първия ден от конференцията бяха представени и разисквани следните въпроси:

Нивото на изпълнение на разработените дейности и направените разходи през месец 6 на проекта;
Грешки за включване на разходите;
Симулация-демонстрация на платформата e-MS.

 

Втория ден от конференцията бяха представени и разисквани следните въпроси:

Изпращане на доклада за периода 3;
Организиране на посещението на място за Доклад 3 – предприети мерки;
Изготвяне на доклада за периода 4; спазвайки срока, определен от системата за електронни медии;
Изготвяне на консолидиран доклад за проекта за периода 2 след получаване на сертификацията и за B2. Представяне на консолидирания отчет за периода 1 от LB на 3.11.2017;
Организиране на студентската практика от BG до RO;
Форма и изисквания на добавката;
Отговорности на партньорите за изготвяне на допълнение;
Разделяне на бюджетните средства за преводните услуги, за дейностите на всеки партньор;