Посещение-практика в Румъния

Viorel Ghita Новини

Между 20 и 26 ноември 2017 г. студенти от университета „Ангел Канчев“ посетиха  Румъния, окръг Кълъраш. След пристигането им беше представен работен дневен ред, представящ целите, които са посетили през тези 6 дни. В първия ден те участваха в работна сесия по безопасност и здраве при работа. Съдържанието на обучението е в съответствие със Закон №. 319/2006: рискове и мерки, …

Практика по румънски език за групата студенти от Филила – Силистра

Viorel Ghita Новини

От 20 до 25 ноември 2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе практика по румънски език за студентска група от Филиал – Силистра – България по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Групата, състояща се от 20 представители на бъдещи български учители бяха отседнали в хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш. Първия ден от практиката след настаняването и …

Работна среща на управленските екипи

Viorel Ghita Новини

На 16 и 17.11.2017г. в гр.Силистра се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се осъществи във Филиал – Силистра. Първия ден от конференцията бяха представени и разисквани следните въпроси: Нивото на изпълнение на разработените дейности и направените разходи през месец 6 на проекта; Грешки за включване на разходите; …