Съвместно студентско мероприятие

Viorel Ghita Новини

По линия на проект “Career Paths to Youth Labor Mobility” N° 16.4.2.021, eMS code:ROBG – 156, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 в гр. Силистра в периода 23.10 – 27.10.2017г. започна провеждането на съвместно студентско мероприятие на тема „ТРАНСГРАНИЧНИ ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЪПРОСИ И РАБОТНАТА ЗАЕТОСТ“с ръководител Г-жа Диана Бебенова. От българска страна участват 20 студента, а от румънска – 32.

Сесиите се провеждат в конферентната зала на хотел „Виена“ – гр. Силистра.

Съвместната среща бе открита от доц. д-р Диана Железова, преподавател в РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал – Силистра и методист към настоящия проект. Опознавателният първи ден протече в приятелска и по младежки жизнерадостна атмосфера. На сесията от 14.30 до 16.00 студентите от двете страни на Дунава се представиха и посочиха мотивациите за участието си в настоящето събитие. По време на втората сесия бяха разгледани и обсъдени въпроси, свързани с културата, диалектичния подход към културата, концептуалния модел на Хофстед за културата и др. Основен лектор и ръководител на дискусиите по проблемите бе Г-жа Д. Бебенова.