Работна среща на управленските екипи на проекта

Viorel Ghita Новини

На 17 и 18.10.2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се проведе в хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш.

Началото на първия ден на работната среща – 17 октомври беше посветено на приемането и регистрацията на участниците. Неформални дискусии и настаняване на участниците от България. както и представяне на дневния ред за двата работни дни.

Официалното откриване на срещата беше извършено от ръководителя на проекта – проф.д-р Даниела Крецу. Проведе се дискусия от страна на представителите на Бенифициент 1 (Румъния) и Бенифициент 2 (България) относно: -нивото на изпълнение на разработените дейности и направените разходи през 6 – тия месец на проекта. На работната сесия през първия ден от срещата се изясниха основните въпроси, задачи и цели, посочени в докладите, свързани с периоди 0,1,2,3,4.

Вторият ден от срещата бе посветен на дейностите, които ще бъдат изпълнени във връзка с: практиките на студентите в Румъния и България; създаването на уеб сайта от към проекта от Румънска страна; провеждане на третата колаборативна среща в Русе на 30 и 31.10.2017г.. След оживени дискусии по възникналите проблеми срещата приключи в 16.00 на 18.10.2017г.