Осигуряване на обща образователна система "Кариерни пътеки за мобилност на младежката работна сила", съвместно обучение

Viorel Ghita Новини

Между 23 и 29 октомври, в рамките на дейността на А4 – Осигуряване на обща образователна система “Кариерни начини за трудова мобилност сред младите хора”, 32 студенти от клон Калараши на Факултета по мениджмънт, Икономически инженеринг в земеделието и развитие на селските райони от Университета за агрономически науки и ветеринарна медицина Букурещ участваха заедно с 20 студенти от Силистренския филиал …

Съвместно студентско мероприятие

Viorel Ghita Новини

По линия на проект “Career Paths to Youth Labor Mobility” N° 16.4.2.021, eMS code:ROBG – 156, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 в гр. Силистра в периода 23.10 – 27.10.2017г. започна провеждането на съвместно студентско мероприятие на тема „ТРАНСГРАНИЧНИ ИНТЕРКУЛТУРНИ ВЪПРОСИ И РАБОТНАТА ЗАЕТОСТ“с ръководител Г-жа Диана Бебенова. От българска страна участват 20 студента, а от румънска – 32. …

Работна среща на управленските екипи на проекта

Viorel Ghita Новини

На 17 и 18.10.2017г. в гр.Кълъраш – Република Румъния се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се проведе в хотел „Кълъраш“ гр.Кълъраш. Началото на първия ден на работната среща – 17 октомври беше посветено на приемането и регистрацията на участниците. Неформални дискусии и настаняване на участниците от България. …