Начало на курса по румънски език за български студенти от Филиал – Силистра

Viorel Ghita Новини

На 30.09.2017г. в РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал – Силистра по линия на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма INTERREG V-A Румъния – България, започна провеждането на КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК за начинаещи.

Мероприятието ще се провежда всяка събота от 9:00 часа в зала 239 на Филиал – Силистра в периода 30.09.2017 – 17.12.2017. Хорариумът е 100 учебни часа. Ръководител на курса е методистът по проекта доц. д-р Диана Железова – Миндизова. Лектор е д-р Силвия Ангелова. Курсът е с изключително практическа насоченост като идеята е участниците в него (20 студента от Филиал – Силистра) да получат необходимите познания и комуникативни умения, които да им позволят да започнат работа на територията на Република Румъния.