Начало на курса по румънски език за български студенти от Филиал – Силистра

Viorel Ghita Новини

На 30.09.2017г. в РУ „Ангел Кънчев“ – Филиал – Силистра по линия на проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програма INTERREG V-A Румъния – България, започна провеждането на КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК за начинаещи. Мероприятието ще се провежда всяка събота от 9:00 часа в зала 239 …

Работна среща на управленските екипи, състояла се на 27 и 28.09.2017г. в гр. Силистра – България

Viorel Ghita Новини

На 27 и 28.09.2017г. в гр.Силистра се проведе работна среща на управленските групи по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156.. Мероприятието се проведе в хотел „Виена“ гр.Силистра. Началото на първия ден на работната среща – 27 септември беше посветено на приемането и регистрацията на участниците. Неформални дискусии и настаняване на участниците от Румъния. както и представяне …