Четвърта работна среща 30-31.08.2017 гр. Кълъраш Румъния

Viorel Ghita Новини

На 30 и 31.08 в гр. Кълъраш – Румъния по линия на проект от ТГС: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г. бе проведена 4-та работна среща между екипа на Бенефициент 1, ръководен от проф. д-р Даниела Крецу и този на Бенефициент 2, ръководен от доц. д-р Теменужка Богданова. На срещата бяха обсъдени организационни въпроси във връзка с мероприятията през месец септември 2017г. По линия на проекта за ТГС. Особено внимание бе обърнато на подготовката за осъществяването на езиковите и мултикултурните курсове, които ще се провеждат в България и Румъния.