Трета среща на колаборативната група 30-31.10.2017г., състояла се в гр. Русе – Република България

Viorel Ghita Новини

На 30 и 31.10.2017г. в гр.Русе се проведе трета среща на колаборативната група по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156. Темата на събитието е „Младежки трудов пазар и трудова мобилност в трансграничния българо-румънски регион – състояние, предизвикателства, политики и решения“. Мероприятието ще се проведе в хотел „Дунав Плаза“ гр.Русе.

Първия ден от конференцията бяха представени и разисквани следните презентации:

  • Проект „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“ – цели, дейности и очаквани резултати – Проф. д-р Даниела Крецу – Директор към Университета за аграрна икономика и ветеринарна медицина – Букурещ, филиал – Кълъраш, Румъния;
  • Цели на корпоративната работна група по трудова мобилност – Доц. д-р Галина Лечева –  координатор колаборативна група, РУ „Ангел Кънчев“, филиал Силистра;
  • Политики за младежка заетост– Дирекция Бюро по труда – Русе;
  • Политики за младежка заетост на Областна администрация Силистра в борбата с младежката безработица– Областна администрация Силистра;
  • Работа в Европа – възможности и подпомагане- Елена Богданова –  Главен експерт в Отдел EURES, Регионална служба по заетостта – гр.Русе;
  • Целева схема за мобилност на младежи до 35 години – Елена Богданова –  Главен експерт в Отдел EURES, Регионална служба по заетостта – гр.Русе.

Втория ден от конференцията бяха представени и разисквани следните презентации:

  • ВИЗА – Агенция за трансгранична мобилност на работната сила – Елеонора Иванова – Председател Българо-румънска промишлена палата;
  • Колаборативна икономика и нови форми на заетост – Петя Ганчева– Експерт програми и проеки Русенска търговско-индустриална камара;
  • Трудова мобилност и информационно осигуряване в Русенски университет „Ангел Кънчев“ – Проф. д-р Иван Евстатиев – Ръководител Център за кариерно развитие, РУ „Ангел Кънчев“;