Четвърта работна среща 30-31.08.2017 гр. Кълъраш Румъния

Viorel Ghita Новини

На 30 и 31.08 в гр. Кълъраш – Румъния по линия на проект от ТГС: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г. бе проведена 4-та работна среща между екипа на Бенефициент 1, ръководен от проф. д-р Даниела Крецу и този на …

Трета среща на колаборативната група 30-31.10.2017г., състояла се в гр. Русе – Република България

Viorel Ghita Новини

На 30 и 31.10.2017г. в гр.Русе се проведе трета среща на колаборативната група по проект 16.4.2.021 „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“,eMS code: ROBG-156. Темата на събитието е „Младежки трудов пазар и трудова мобилност в трансграничния българо-румънски регион – състояние, предизвикателства, политики и решения“. Мероприятието ще се проведе в хотел „Дунав Плаза“ гр.Русе. Първия ден от конференцията бяха представени и …

Втора работна среща

Viorel Ghita Новини

На 28 и 29 август т.г. в румънския град Кълъраш се проведе втора работна среща по проект от ТГС: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., насочен към младежката безработица. Темата на работната среща бе „Младежка заетост и различия на …