Стартираща конференция в гр. Кълъраш – Румъния

Viorel Ghita Новини

На 30 юни 2017г. в румънския град Кълъраш се проведе стартираща конференция по новия ТГС проект: Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност (“Career Paths to Youth Labor Mobility” № 16.4.2.021, eMS code: ROBG – 156), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., насочен към младежката безработица. В своето приветствие към участниците в конференцията г-н Даниел Драгулин, кмет на Община …