Работна колаборативна група – Университет Ангел Кънчев – филиал Силистра

Viorel Ghita

20.06.2017 – Работна колаборативнагрупа – Университет Ангел Кънчев – Филиал Силистра, организира първата колаборативнагрупа в Силиатра на 20-21 юни 2017 г. Това събитие беше съсредоточено на тема: “Положителни практики за мобилност на работната сила сред младите хора в България”