Конференция за стартиране на проекта

Viorel Ghita Новини

На 30 юни 2017 г., бе организирана в Кълъраш, в конферентната зала на кметството градския съвет, Конференция за стартиране на проекта. Бяха поканени представители на местните власти и медиите, студенти, учители и др. Госпожа Проф. Д-р Даниела Крету, ръководител на проекта, представи основните дейности и очакваните резултати от проекта. Представители на партньорските институции представиха също своите организации и техните отговорности …

Работна колаборативна група – Университет Ангел Кънчев – филиал Силистра

Viorel Ghita

20.06.2017 – Работна колаборативнагрупа – Университет Ангел Кънчев – Филиал Силистра, организира първата колаборативнагрупа в Силиатра на 20-21 юни 2017 г. Това събитие беше съсредоточено на тема: “Положителни практики за мобилност на работната сила сред младите хора в България”