За проекта

 

Какво целим?

Да се насърчи интеграцията и сътрудничеството между университетите, институциите и предприятията за създаване на съвместни инициативи в областта на заетостта и съвместна образователните програми сред младежите и да се допринесе за интегрирането на пазара на труда чрез насърчаване на тези инициативи в трансграничния регион.

Очаквани резултати

0
инициативи, които активират мобилността на работната сила в трансграничния регион
0
участници в съвместни местни инициативи за заетост и съвместно обучение
0
участници в съвместни образователни схеми за подкрепа на младежката заетост, образователни възможности
 

Кога и къде се случва това?

- Начална дата: 04.05.2017
- Крайна дата: 03.11.2018
- Продължителност: 18 months
- Кълъраши, Окръг Кълъраши, Румъния
- Силистра, Област Силистра, България
- Русе, Област Русе, България

Enter Your Text

Какъв е бюджетът?

Общ бюджет на проекта: 594.246,26 евро, от които 505.109,33 евро, Европейския фонд за регионално развитие

Enter Your Text

Основни подходи:

ИНТЕГРАЦИЯ
 


Да се насърчи интеграцията и сътрудничеството между заинтересованите страни – 5 срещи на Колаборативна работна група

СЪВМЕСТНА
БАЗА ДАННИ


Съвместна база данни с изчерпателна информация за активиране на трудовата мобилност - Ръководство за заетост и мобилност

ИЗЧЕРПАТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ


Осигуряване на изчерпателна и официална информация за кариерните пътеки и трудовата мобилност.

СЪВМЕСТНО
ОБУЧЕНИЕ


Осигуряване на съвместна образователна схема "Кариерни пътеки за мобилност на младежката труда" Програма 1 - Съвместен стаж.

ЛИНГВИСТИЧНИ
КОМПЕТЕНЦИИ


Осигуряване на обща образователна система "Кариерни пътеки за мобилността на младите хора на работното място": Програма 2 - Езикови умения.

ОБУЧЕНИЕ ЗА
ПРЕДПРИЕМАЧИ


Предоставяне на съвместна схема за мобилност на младите хора: Програма 3 - Предприемачество.

ОРГАНИЗИРАНЕ
ТРУДОВИ БОРСИ


Предоставяне на съвместна схема за мобилност на младите хора: Програма 3 - Предприемачество.

ПУБЛИЧНОСТ
 


Реклама и информация - 2 конференции; папки, фланелки, роли; Ръководство за трудова заетост и мобилност на брошури - "готов да бъдем мобилни"; шапки; плакати; брошури; тетрадки.