About the project

The goal of the project is to encourage horizontal integration and CBC cooperation between universities, institutions, and businesses to offer joint employment initiatives and a Joint educational scheme (JES) for youth employment and to contribute to the integration of the CB labor market via the promotion of these initiatives in the whole area.

Scopul proiectului: Să încurajeze integrarea orizontală și cooperarea transfrontalieră între universități, instituții și întreprinderi pentru a oferi inițiative comune în materie de ocupare a forței de muncă și programе educaționalе comunе pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și contribuție la integrarea pieței forței de muncă în zona transfrontalieră prin promovarea acestor inițiative în zonă.

Цел на проекта: Да насърчи интеграцията и сътрудничеството между университетите, институциите и предприятията за създаване на съвместни инициативи в областта на заетостта и съвместна образователните програми сред младежите и да допринесе за интегрирането на пазара на труда чрез насърчаване на тези инициативи в трансграничния регион.